Mô hình giấy 3D sáng tạo của các bạn trẻ Việt Nam

mo hinh phu chu tich 3d 005

Các mô hình game 3D, công nghệ BDS là chuyện bình thường. Nhưng với sáng tạo  giấy 3D thì thật đặc biệt. Đây là những sáng tạo của bạn trẻ TAYTA về một mô hình giấy 3D.

mohinh giay 3d 011

mohinh giay 3d 001 mohinh giay 3d 002 mohinh giay 3d 003 mohinh giay 3d 004 mohinh giay 3d 005 mohinh giay 3d 006 scaled mohinh giay 3d 007 mohinh giay 3d 008 mohinh giay 3d 009 mohinh giay 3d 010

mo hinh phu chu tich 3d 001 mo hinh phu chu tich 3d 002 mo hinh phu chu tich 3d 003 mo hinh phu chu tich 3d 004 mo hinh phu chu tich 3d 005

  Mô hình kim loại lắp ráp 3D trò chơi mới cho các anh giai.