Image
Image

Read Full Story

The European Space Agency calls the crater a “cold trap,” where air moving over the frigid ice is more cooled, a kind of chilly barrier between the ice within the crater and warmer parts of the atmo even in the summer. This isn’t the first time that Korolev crater has had a moment in.
Image
Download ảnh kiến trúc render 3D…

Download ảnh kiến trúc render 3D…

TRANG WEB IN 3D KỸ THUẬT KIẾN TRÚC/ TRỰC…

Mô hình giấy 3D sáng tạo…

Mô hình giấy 3D sáng tạo…

Các mô hình game 3D, công nghệ BDS là…

Mô hình kim loại lắp ráp…

Mô hình kim loại lắp ráp…

Mô hình trò chơi 3D là thứ được rất…

3D trong bất động sản bằng…

3D trong bất động sản bằng…

Trong phần trước chúng ta đã nói đến các…

Công nghệ 3D đã ứng dụng…

Công nghệ 3D đã ứng dụng…

Công nghệ 3D là một mảng lớn trong kinh…

More Popular Posts